Lze prostřednictvím formuláře Uplatnění nároku zafixovat současné výhodnější podmínky, když mám nárok v 11/2023?

Otázka:

Dobrý den, mám odpracováno 40 let, vychovala jsem 2 děti a chci odejít do předčasného důchodu. Nárok na předčasný důchod mi vznikne ke dni 27.11.2023, a to je datum, od kterého chci předčasný důchod pobírat. Mám obavu z možných změn předčasných důchodů už na podzim. Proto se chci zeptat, jestli lze prostřednictvím formuláře Uplatnění nároku důchodového pojištění zafixovat současné výhodnější podmínky. Pokud bych formulář podala nyní a důchod byl přiznán až k 27.11.2023, bude se počítat podle starých podmínek? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze prostřednictvím formuláře Uplatnění nároku zafixovat současné výhodnější podmínky, když mám nárok v 11/2023?

Formulář uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění vám neumí zafixovat podmínky, na které nemáte nárok. Pokud věku potřebného pro vznik nároku na předčasný důchod dosáhnete až 27. 11. 2023, bude se přiznání tohoto důchodu i jeho výpočet řídit podmínkami účinnými k datu přiznání, tj. 27. 11. 2023. Jestliže dojde od září 2023 k plánované změně ve smyslu zkrácení období, o které je možné předčasný důchod přiznat, nárok na předčasný starobní důchod vám k tomuto datu nevznikne a nebude vám tedy moci být přiznán.