Jaké podklady musím mít pro ČSSZ pro započtení doby zaměstnání v USA?

Otázka:

Jaké podklady musím pro ČSSZ mít pro započtení doby zaměstnání v USA (jako zaměstnanec americké firmy) pro starobní důchod. Jaký vyměřovací základ se použije? Schází mi aktuálně 5 let v evidované době z tohoto důvodu a samozřejmě bych byl nerad, aby se mi důchod oddálil.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaké podklady musím mít pro ČSSZ pro započtení doby zaměstnání v USA?

Pokud nyní již v USA nepracujete, stačí doložit kartu sociálního pojištění v USA. Zaměstnání v zahraničí ve vztahu k důchodům se věnuji v tomto článku.

Jaký vyměřovací se použije, může znít jako jednoduchá otázka, ale záleží na tom, kdy byla doba pojištění v USA získána a zda je počítán sólo nebo dílčí důchod. U sólo důchodu se doba zaměstnání před rokem 1996 vylučuje (je zhodnocena vyloučená doba), k době po roce 1995 se nepřihlíží (vyměřovací základ je 0, nejde o vyloučenou dobu). U výpočtu dílčího důchodu se použije průměrný indexovaný výdělek, který se spočítá z českých výdělků – zjednodušeně řečeno zajistí, aby nedocházelo ke zhoršení průměru z důvodu nezískání žádného českého výdělku v české době. K výdělkům získaným v zahraničí se nikdy nepřihlíží.

Zahraniční doby se dokládají až v rámci řízení o přiznání dávky důchodového pojištění. Dopředu je ČSSZ evidovat nebude.