Jaká bude výše mého důchodu při hrubém platu cca 25 000 Kč?

Otázka:

Dobrý den,byl mi přiznán invalidní důchod 1.stupně se snížením prac.schopnosti o 40%.Budu pokračovat bez jakékoliv změny v zaměstnání jako před přiznáním invalidního důchodu.Musí to vědět můj zaměstnavatel,vedoucí?Musím něco projednat, nebo nahlásit mzdové účtárně?Jaká bude výše mého důchodu při hrubém platu cca 25 000kč.Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaká bude výše mého důchodu při hrubém platu cca 25 000 Kč?

Váš zaměstnavatel se o uplatnění žádosti o invalidní důchod dozví od OSSZ, protože ta po něm bude vyžadovat odeslání evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) a “potvrzení zaměstnavatele“. Přiznání důchodu pak zaměstnavateli doložíte rozhodnutím ČSSZ o přiznání důchodu a potvrzením o jeho výplatě od OSSZ.

Výpočet invalidního důchodu je poměrně složitý a určitě k němu nestačí znát hrubý plat z posledního období. Invalidní důchod se počítá ze získaných dob pojištění, vyměřovacích základů z rozhodného období a dopočtené doby.