Jak získat další rok doby pojištění při evidenci na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti a vdovský důchod. 6. 12. získám důchodový věk. Jenže mám problém. Za předpokladu, že se mi i 3 měsíce podpory v nezaměstnanosti v r. 1994 budou počítat 80% /nezaměstnanost 92 dnů = 73 započitatelných dnů/, bude mi chybět 9 dnů do celého odpracovaného roku, což je škoda. Jak tuto situaci zachránit, práci již neseženu. Také mi na Informativním listu důchodového pojištění chybí nemoc v ochranné lhůtě v r. 1989. Nevím, jak tuto dobu doložit, jedná se tedy jen o týden. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak získat další rok doby pojištění při evidenci na úřadu práce?

Nemoc v ochranné lhůtě se ve vámi uváděné době zaznamenávala přímo do evidenčního listu důchodového zabezpečení (ELDZ). Doporučuji vám navštívit důchodové oddělení vaší OSSZ, kde pracovník tohoto oddělení může zkontrolovat přímo konkrétní ELDZ a zjistí, zda zde tato nemoc skutečně není uvedena – informativní osobní list vyhotovují také jen lidé a mám zkušenost, že občas tuto dobu “přehlédnou”. Nemoc v ochranné lhůtě se také počítá v rozsahu 80 %. V případě, že by tato nemoc v ochranné lhůtě nebyla na ELDZ skutečně uvedena, měl by vám ji doložit tehdejší zaměstnavatel.

Se získáním dalšího roku doby pojištění je to ve vašem případě složitější, protože doba evidence na úřadu práce je náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na starobní důchod již nehodnotí. Jediné řešení (mimo případného zaměstnání) je doplatit si dobrovolné důchodové pojištění za dva měsíce evidence na úřadu práce. Tyto dva měsíce by se vám poté hodnotili plně (na 100 %) a ne na 80 %. Tímto postupem byste získala zhruba 12 dalších dní pojištění (60 dní na 80 % je 48 dní vs. 60 nepokrácených dní). Je však třeba počítat s případným doložením nemoci v ochranné lhůtě z roku 1989.