Jak žádat o zpětné přiznání invalidního důchod, pokud je již o důchodu rozhodnuto?

Otázka:

Dobrý den,

od listopadu 2013 pobírám částečný ID skrz závažné chronické onemocnění, které mám diagnostikováno od února 2012. O důchod jsem žádal ve velkém stresu a tak mě nenapadlo, si o důchod zažádat zpětně k únoru 2012 při podání žádosti, ale zažádal jsem o něj k datu, kdy jsem byl žádost vyřizovat (listopad 2013). Je všeobecně možné zažádat o důchod zpětně za předchozí období, když už mám schválený ID důchod? V mém případě by se jednalo o období únor 2012 – říjen 2013. Samozřejmě mám veškerou lékařskou dokumentaci a v daném období jsem splňoval podmínky pro vyplácení důchodu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak žádat o zpětné přiznání invalidního důchod, pokud je již o důchodu rozhodnuto?

V jistém směru na velmi podobný dotaz jsem před nedávnem odpovídal u dotazu Mám nárok na zpětné přiznání invalidního důchodu? Doporučuji vám, nejdříve se seznámit s touto mojí odpovědí.

Domněnka, že si žadatel o invalidní důchod může určit, od kdy invalidní důchod dostane, příp. že je přiznáván ode dne žádosti, je poměrně rozšířeným „omylem“. Samozřejmě platí, že do žádosti o invalidní důchod si můžete určit datum, od kdy invalidní důchod žádáte, ale vždy záleží na posudkovém lékaři a jeho zhodnocení, od kterého data určí vznik invalidity. Pokud se jeho názor s tím vaším rozcházet, musí toto zdůvodnit (proč jste v onu dobu nebyl invalidní).

Pokud dosud neuplynula lhůta pro podání námitky (30 dní ode dne, kdy jste obdržel rozhodnutí z ČSSZ Praha), můžete se zpětného přiznání invalidního důchodu dožadovat v rámci námitkového řízení. Jestliže již lhůta pro podání námitky uplynula, můžete se obrátit na vaší OSSZ, kde vaší žádost posoudí posudkový lékař. Je možné, že na OSSZ k tomuto postupu nebudou úplně vstřícní (záleží na zkušenostech a znalostech) – doporučuji vám si tento požadavek sepsat písemně a trvat na jeho podání (v krajním případě stačí, když ho odevzdáte na podatelně).

Upozorňuji, že pokud by vznik invalidity zasahoval do doby výplaty nemocenských dávek, bude výplata invalidního důchodu přiznána až od jejich zastavení.