Jak se v roce 2028 bude počítat rozhodná doba pro výpočet osobního vyměřovacího základu?

Otázka:

Dobrý den. Jsem narozená v roce 1963 a do důchodu bych měla odejít 20. 6. 2028. Mám postiženou dceru, které byl přiznán příspěvek na péči od 7/2013. V té době jsem pracovala na plný úvazek, a to až do 3/2014. Poté jsem byla zaregistrována na úřadě práce po dobu 8 měsíců s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Po této době jsem se z ÚP odhlásila na vlastní žádost a přihlásila se na zdravotní pojišťovně jako pečující osoba. Ráda bych se zeptala:
1. jak se mi bude počítat tato doba 7/13 – 11/14 na důchod. Zda od 7/2013 se bude pro výpočet důchodu počítat vše nejdříve ze zaměstnání + doby na ÚP a teprve od odhlášení se z ÚP jako doba péče, či již hned od přiznání příspěvku na péči v 7/2013 jako doba péče bez ohledu na současné zaměstnání a evidenci na ÚP (tedy jako náhradní – vyloučená- doba, když o to do 2 let po skončení péče anebo při žádosti o důchod požádám CSSZ).
Podotýkám, že k stanovené době odchodu do důchodu 20. 6. 2028 mi doba péče nedá celých 15 let (ani když ji počítám od 7/13 – chybí cca 10 dní).
2. Poprosím o informaci, jak se v roce 2028 bude počítat rozhodná doba pro výpočet osobního vyměřovacího základu – zda od roku 1986 nebo “pouze” za posledních 30 let? Tedy v mém případě až od roku 1997?
Děkuji moc.

Odpověď:

Jak se v roce 2028 bude počítat rozhodná doba pro výpočet osobního vyměřovacího základu?

V současné době hodnotí ČSSZ dobu péče při zaměstnání v případě, že pracujete na zkrácený úvazek (alespoň na 6 hodin denně). Doba evidence na úřadu práce pak zhodnocení doby péče nebrání – bude vám hodnocena péče, protože je výhodnější než evidence na úřadu práce, která se počítá pouze v rozsahu na 80 % (péče na 100 %). Péče se vám tedy bude hodnotit od ukončení zaměstnání.

Jak se bude počítat starobní důchod v roce 2028 je těžké odhadovat, ale pokud se v tomto směru nezmění důchodový zákon, budou při výpočtu důchodu hodnoceny všechny výdělky (vyměřovací základy) získané od roku 1986.