Důchod od 31. 12. 2013 a hodnocení výdělků

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu. Chci jít do předčasného důchodu k 31. 12. 2013. Jak se bude počítat výdělek za tento rok do důchodu? Může být za tento rok překročena rozhodná částka, aby byl nárok na důchod k 31. 1. 2014? Děkuji.

Odpověď:

Důchod od 31. 12. 2013 a hodnocení výdělků

Pokud do důchodu odcházíte kdykoliv v roce 2013, tedy od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, hodnotí se pro výpočet důchodu naposledy výdělky předcházejícího roku (2012). Výše výdělku v roce 2013 (vyměřovací základ) výši důchodu přiznaného v roce 2013 neovlivňuje.

Nejsem si jistý, zda jsem pochopil otázku: Může být za tento rok překročena rozhodná částka, aby byl nárok na důchod k 31. 1. 2014? Jestliže jste OSVČ a k 31. 12. 2013 odejdete do předčasného důchodu, už v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 nesmíte rozhodnou částku překročit – pokud rozhodnou částku překročíte, budete důchod vracet (v tomto případě pouze za jeden den).

Řešit otázku, zda odejít do důchodu ke konci roku 2013 nebo začátkem roku 2014 je zatím předčasné, protože neznáme výpočet pro rok 2014.