Jak se promítají valorizace jednotlivých období do výše budoucích důchodů?

Otázka:

jak se promítají valorizace jednotlivých období,do výše budoucích duchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se promítají valorizace jednotlivých období do výše budoucích důchodů?

Valorizace se nijak do “výše budoucích důchodů” nepromítají. Valorizují se vždy důchody přiznané před stanoveným datem (v posledních letech před 1. lednem). Důchody s datem přiznání po 31. prosinci mají nový výpočet, který bývá výhodnější. To ale nijak nesouvisí se stanovenou valorizací.