Mohu požádat o přiznání výplaty důchodu k 12. 3. 2023, i když pracovní poměr skončí až 30. 6. 2023?

Otázka:

Dobrý den. Zažádal jsem o předčasný důchod bez výplaty k 31. 12. 2022, nárok na starobní důchod mám 12. 3. 2023, pracovní činnost mně skončí 30.6.2023.
Otázka:
Mohu požádat o přiznání výplaty důchodu k 12.3.2023 i když pracovní poměr skončí až 30.6.2023? Nebo musím ukončit pracovní poměr k 12.3.2023 a popř. uzavřít další pracovní poměr na dobu po 12.3.2023, např. od 13.3. do 30.6.2023?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu požádat o přiznání výplaty důchodu k 12. 3. 2023, i když pracovní poměr skončí až 30. 6. 2023?

Výdělečná činnost není od dosažení důchodového věku nijak omezená, takže si od tohoto data můžete požádat o uvolnění výplaty předčasného důchodu a dál pokračovat v zaměstnání na současný pracovní poměr.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
využiji možnost a dovolím si ještě požádat o zodpovězení doplňující otázky mající dvě související části.
Otázka:
Pohlíží se na „předčasný důchod“ i když nepokrácený obdobně jako na „řádný starobní důchod“ ve smyslu budoucích valorizací, tj. procentní výměra „předčasného důchodu“ a „řádného starobního důchodu“ poroste o stejnou procentní hodnotu, nebo každý z důchodů má vlastní procentní režim? Je v současnosti s výhledem na budoucnost známo jakékoli případné znevýhodnění nepokráceného „předčasného důchodu“ oproti „řádnému starobnímu důchodu“? Předem děkuji za odpověď a přeji Vám, ať se „Důchodové poradně“ daří.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Valorizace předčasných a řádných starobních důchodů se nijak neliší – všechny důchody se valorizují stejným vzorcem. Dříve se valorizace lišily, kdy jiná valorizace byla pro „starodůchodce“, kteří měli důchody přiznané před rokem 1996, ale k takovému rozdělení došlo naposledy v roce 2007. Nešlo ale o rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem. Žádná změna se v tomto směru nepřipravuje.