Jak se při výpočtu důchodu počítá studium do 18 let?

Otázka:

1. Náhradní doba – studium do 18. let se počítá 100% nebo 80%?
2. Doba kdy pobírám od zaměstnavatele odstupné a od úřadu práce neberu podporu se počítá do důchodu a příjem?
3. Doba po kterou na úřadě práce pobírám podporu – prvním 11 měsíců za celý život se počítá do důchodu a peníze?

Odpověď:

Jak se při výpočtu důchodu počítá studium do 18 let?

Studium do 18 let před rokem 1996 se při výpočtu starobního důchodu plně na 100 %.

Jak se při výpočtu důchodu hodnotí evidence na úřadu práce podrobně popisuje tento článek. V článku popsaná doba se hodnotí jako, tzv. vyloučená doba – při výpočtu důchodu se pobírání podpory v nezaměstnanosti nikdy nehodnotí jako příjem. Totéž platí o odstupném.

Otázky dvě a tři mi nedávají moc smysl – pokud byly myšleny jinak, pošlete doplňující dotaz.