Jak se počítá snížení invalidního důchodu z III. na II. stupeň?

Otázka:

Dobrý den,
mám dotaz ohledně výše invalidního důchodu. Byla mi snížena invalidita 3. stupně, kterou jsem pobírala od roku 2006, na 2. stupeň invalidity. Proti tomuto rozhodnutí budu podávat odvolání, což není pro můj dotaz tolik podstatné.
Jak jsem již zmiňovala, v roce 2006 mi byl přiznán plný invalidní důchod tzv. z mládí. Bylo mi tehdy 18 let a nikdy jsem nepracovala. Poté se změnil na invaliditu 3. stupně a nyní mi byla invalidita snížena na 2. stupeň (červenec 2015). Za dobu pobírání 3. stupně jsem dostudovala střední školu a nyní studuji vysokou školu (doba studia 5 let). Nyní je mi 26 let. V této době jsem ovšem nikdy nepracovala, můj zdravotní stav to nedovoloval a nadále ani nedovoluje.
Zjistila jsem, že při změně stupně invalidity se důchod přepočítává. Zákony jsem četla, ale nevyznám se v tom, jaký výpočet se na mě vztahuje.
Jaká bude přibližně výše mého důchodu při invaliditě 2. stupně? Bude se do výpočtu zahrnovat doba studia i doba, po kterou jsem pobírala důchod z mládí?
Současná výše mého důchodu při invaliditě 3. stupně činí 9 078,– Kč.
Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Odpověď:

Jak se počítá snížení invalidního důchodu z III. na II. stupeň?

V případě změny stupně invalidity se neprovádí nový výpočet invalidního důchodu – nejsou již podstatné doby pojištění a vyměřovací základy (výdělky) získané po přiznání důchodu – ale přepočet se provede pomocí přepočítacího koeficientu, s nímž se sníží procentní výměra důchodu. Ve vašem případě to bude koeficient 0,5 a postup bude následující:

Od výše důchodu 9.078 Kč se odečte základní výměra důchodu 2.400 Kč. Výsledkem je procentní výměra důchodu (6.678 Kč), ta se vynásobí příslušným koeficientem – 6678 x 0,5 a výsledkem je nová procentní výměra důchodu (3.339 Kč). K procentní výměře důchodu se opět připočte základní výměra 2.400 Kč a výsledkem je invalidní důchod ve výši pro invaliditu II. stupně – 5.739 Kč.

Zákonná úprava je uvedena v § 41 odst. 1 ,2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 2 400 Kč měsíčně.

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně;
ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty třetí platí zde obdobně.

(3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa.

I když odst. 3 zní poněkud složitě, říká, že přepočítací koeficient spočítáte tak, že podělíte 0,75 (platí pro invaliditu II. stupně) a 1,5 (platí pro invaliditu III. stupně). 0,75 / 1,5 = 0,5, což je mnou použitý koeficient k přepočtu.

Mimochodem “invalidní důchod z mládí” jste s pravděpodobností blížící se jistotě nepobírala – ne každý invalidní důchod přiznaný mladému člověku (který ještě nepracoval), je invaliditou z mládí. To však není důležité.