Jak se mi sníží důchod? Nemohu dohledat 29 měsíců

Otázka:

Jak se mi sníží důchod? Nemohu dohledat 29 měsíců. Děkuji.

Odpověď:

Jak se mi sníží důchod? Nemohu dohledat 29 měsíců

V tomto případě záleží na dvou aspektech:
1. zda tato doba způsobí, že budete mít o dva nebo tři roky doby pojištění méně (při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění),
2. zda jde o dobu v rozhodném období, tj. od roku 1986, kdy se při výpočtu důchodu hodnotí i výdělky.

Jestliže jde o dobu před rokem 1986, může jeden rok doby pojištění u muže činit zhruba 200 až 250 Kč. Pokud by šlo o dobu od roku 1986, byla by tato částka o něco vyšší, ale závisela by od výše příjmů v daném zaměstnání – obecně by mohlo jít o 250 až 350 Kč za každý rok.