Jak prokáži péči o dítě pro výchovné, když nemám rozsudek o rozvodu a svěření dítěte do mé péče?

Otázka:

Dobrý den, jak prokáži péči o dítě pro výchovné, když nemám rozsudek o rozvodu a svěření dítěte do mé péče?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak prokáži péči o dítě pro výchovné, když nemám rozsudek o rozvodu a svěření dítěte do mé péče?

V takovém případě se musíte obrátit na soud, který v dané věci rozhodoval a požádat o vyhotovení kopie rozsudku. Pouze v případě, že by kopie rozsudku již nebyla dohledatelná, mohly by do úvahy přicházet další podklady, např. čestná prohlášení zúčastněných osob. Je pak na posouzení ČSSZ, příp. OSSZ, zda bude takový podklad vyhodnocen jako věrohodný.