Jak mám zjistit valorizaci vdovského důchodu, když mi to zasílají celkově s mým důchodem?

Otázka:

Jak mám zjistit valorizaci vdovského důchodu, když mi to zasílají celkově s mým důchodem.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak mám zjistit valorizaci vdovského důchodu, když mi to zasílají celkově s mým důchodem?

Pokud chcete zjistit, o kolik se vám v součtu zvýší starobní a vdovský důchod, pak do kalkulačky valorizace stačí zadat součet obou těchto důchodů, tj. částku, kterou stejně dostáváte najednou. Rozdíl by mohl být o jednu korunu z důvodu zaokrouhlování.

Jestliže chcete vědět, jak se počítá valorizace pouze vdovského důchodu, pak záleží na tom, zda máte vdovský důchod vyplácen v plné výši (a starobní ve výši poloviny procentní výměry důchodu) nebo je v plné výši vyplácen starobní důchod (a vdovský ve výši poloviny procentní výměry důchodu). V případě, že máte starobní důchod vyšší než vdovský důchod (pravděpodobnější varianta), zvýšení se provede tak, že se vdovský důchod zvýší o procento, které je stanovené pro zvýšení procentní výměry důchodu. Jaké to procento bude, není známo, protože valorizace bude schválena vládou až v září 2021. Pokud by byl vdovský důchod vyšší než starobní důchod, pak se zvýšení provede způsobem uvedeným na stránce o valorizaci, na kterou odkazuji výše.