Jak mám postupovat při dohledávání zaměstnání před rokem 1996?

Otázka:

Dobrý den. Jak mám postupovat při dohledávání zaměstnání před rokem 1996? Psala jsem na archiv hl. m. Prahy. Bohužel to nedělají.

Odpověď:

Jak mám postupovat při dohledávání zaměstnání před rokem 1996?

Neexistuje univerzální postup pro dohledávání chybějících dob pojištění. Existují nejméně desítky, možná i stovky archivů, do kterých byly a jsou ukládány mzdové podklady zaniklých firem. Příslušný archiv je třeba kontaktovat a nechat si v něm dohledat potřebné doklady prokazující dobu zaměstnání a po roce 1985 i výdělky. Ze získaných podkladů pak příp. mohou na příslušné PSSZ (OSSZ) rekonstruovat evidenční list. Nápomocni by vám měli být především na příslušné PSSZ, kde mají seznamy s mnoha archivy.

Jako poslední možnost je poté prohlášení dvou svědků.