Jak je započtena brigáda na vedlejší pracovní poměr?

Otázka:

Dotaz: pro zápočet do starobního důchodu. Pro doložení potvrzení za chybějící doklady v zápočtovém listu na SSZ:
Jak je započtena brigáda. Od tehdejšího zaměstnavatele mám potvrzení o vykonané brigádě (od – do).
Dále předpokládám, že potvrzení od zaměstnavatele na pracovní poměr VPP je do doby započítána. Tehdejší zaměstnavatelé již neexistují, jednalo se o období od roku 1970 do 1980.
Děkuji předem za odpověď,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je započtena brigáda na vedlejší pracovní poměr?

Brigáda ve vámi uváděné době je hodnocena stejně jako zaměstnání, tj. na 100 %. Pokud však šlo o dobu zaměstnání na vedlejší pracovní poměr, tj. v souběhu s jiným zaměstnáním, je vám tato doba k ničemu. Tuto dobu je možné zhodnotit pouze jednou – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., druhé souběžné zaměstnání vám výpočet důchodu nijak neovlivní, protože výdělky (vyměřovací základy), které by se jinak z obou zaměstnání sečetly, se hodnotí až od roku 1986.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
není to jednoduché 🙂 , mám prosbu o doplňující výklad:
Přečetl jsem váš výklad se vzorovými způsoby zápočtu doby pro starobní důchod.
Jsem ročník narození 1951, studoval jsem více jak 6 roků po dosažení 18 let věku. Při denním studiu vysoké školy jsem průběžně, prakticky bez přestávky pracoval – byl jsem zaměstnán v oboru studia. (typ práce to umožňoval, převážně projekční a s pod.) Zaměstnání bylo jak formou dlouhodobé brigády v měsících, tak na vedlejším pracovním poměrem vždy na dobu určitou. Důvody zaměstnavatelů nejednotných pracovních poměrů neznám, mohlo to být, že v dané době neměli pro mne tzv. tabulkové místo. Nemám však jasno, kdy je brigáda započítána 100% a kdy pouze 80%?
Můžete mi to prosím objasnit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Odpověď naleznete ve výše odkazovaném § 14 zákona o důchodovém pojištění:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Kryjí-li se doby, které se hodnotí na 80 % (např. studium po 18. roce věku) a na 100 % (zaměstnání), započtena bude výhodnější doba, tj. zaměstnání.