Jak ČSSZ spočítá důchod, když není možné doložit výdělky z bývalého zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den,
moje maminka má jít za 2 roky do důchodu. Požádala si o zápočtový list, aby věděla jaký bude pobírat důchod. V zápočtovém listě jí však chybí 6 let, kdy pracovala ve firmě Ingstav (do roku 1990). Na sociálce ji řekly, že jí chybějících 6 let započítají jako náhradní dobu, ale nezapočítají jí plat, který v té době pobírala. Už přes rok pobíhá po archívech, ale nikde nemohou nic dohledat. Je z celé situace zoufalá, protože se jí tímto výrazně zkrátí důchod. Můžete mi prosím poradit co má dělat?
Děkuji.

Odpověď:

Jak ČSSZ spočítá důchod, když není možné doložit výdělky z bývalého zaměstnání?

Zřejmě máte na mysli informativní osobní list důchodového pojištění. Podle toho jak popisujete vaši situaci usuzuji, že se vám podařilo prokázat dobu trvání zaměstnání, ale není možné dohledat výdělky vaší maminky.

Musíme tedy rozlišovat dvě roviny:
1. Hodnocení doby zaměstnání do celkové doby pojištění.
2. Stanovení osobního vyměřovacího základu (zjednodušeně řečeno průměrného měsíčního výdělku) pro výpočet důchodu.

Jak délka doby pojištění tak výše osobního vyměřovacího základu mají vliv na výši starobního důchodu.

V tomto případě zhodnotí Česká správa sociálního zabezpečení dobu zaměstnání při výpočtu důchodu.

Vzhledem k tomu, že není možné zjistit výši výdělku vaší maminky, bude tato doba při výpočtu výše důchodu tzv. vyloučena, tak aby nezhoršovala průměr výdělků z ostatních zaměstnání.

Není tedy pravdou, že by chybějící výdělky (pokud je prokázána doba pojištění před rokem 1995, od roku 1996 platí jiné podmínky) zásadním způsobem ovlivnily výpočet důchodu. Aby byl vliv chybějících výdělků na výpočet důchodu zásadní, musela by vaše maminka v tomto zaměstnání výrazně vyšší výdělky než později (tady dost zjednodušuji; po přepočtení příslušným koeficientem).

Podobné dotazy na téma chybějící doby pojištění.