Jak bych postupoval, kdybych ještě rád pracoval, ale nevěděl bych, jestli práci seženu?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
odchod do důchodu mám stanoven na prosinec 2024 a protože jsem přišel o zaměstnání a nové sehnat nemohu, v prosinci 2022 jsem uplatnil nárok na předčasný starobní důchod. Až budu vyzván k sepsání formální žádosti, chci si sjednat odložení výplaty. ŽL mám aktivní spíš už jen ze setrvačnosti a co jsem přišel o zaměstnání, platím pojistné v minimální možné výši. V této souvislosti bych se chtěl zeptat na následující:
Pokud už se mi zaměstnání sehnat nepodaří a nadále budu platit pojistné jen v minimální možné výši, důchod se mi sice navýší o mimořádné valorizace v roce 2022 a krácení za předčasnost se mi platbou pojistného odmaže, jak jsem vyčetl z Vašich odpovědí, ale nesníží mi důchod zas nízký vyměřovací základ za období po 31.12.2022? Anebo už se období po 31.12.2022 do výpočtu zahrnovat nebude?
Pokud se zahrnovat bude, nebylo by potom výhodnější být veden v evidenci ÚP a o důchod zažádat až v roce 2024 resp. v lednu 2025 (pokud to zas bude jako dříve, tzn. že v lednu 2025 to bude výhodnější než v prosinci 2024)?
Jak byste postupoval Vy ve stejné situaci, tzn. že byste ještě rád pracoval, ale nevěděl byste, jestli práci seženete či nikoliv?
Předem velice děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak bych postupoval, kdybych ještě rád pracoval, ale nevěděl bych, jestli práci seženu?

Pokud budete mít přiznán předčasný starobní důchod k datu v roce 2022 (i když bez výplaty), budou se vám při výpočtu důchodu hodnotit vyměřovací základy (výdělky) z let 1986 až 2021 (tzv. rozhodné období). Vyměřovací základy za roky 2022 a další již výpočet důchodu nijak ovlivňovat nebudou.

Já ve vaší situaci bych postupoval tak, že by si nechal přiznat předčasný starobní důchod k datu v roce 2022 včetně jeho výplaty. Předčasný důchod je sice pokrácený, ale při rozhodování se nedívejte pouze na krácení důchodu, ale vezměte v potaz i to, kolik peněz dostanete za dva roky (do dosažení důchodového věku) vyplaceno a kolik ušetříte na platbách sociálního pojištění jako OSVČ. V součtu půjde o statisícové částky. Pokud byste v době o dosažení důchodového věku sehnal zaměstnání, které by vám vyhovovalo (ať už finančně nebo i jakkoliv jinak), můžete požádat o zastavení výplaty předčasného důchodu a touto výdělečnou činností také snížit krácení a získat další dobu pojištění. Je to stejný postup jako s výpočtovou zamítačkou, která se nyní provádí, akorát se výplata nezastavuje ihned od data přiznání, ale až v souvislosti s výdělečnou činností. I když vhodné zaměstnání neseženete, budete k datu dosažení důchodového věku několik set tisíc korun v plusu.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

děkuji za promptní odpověď a cenné rady. Vaše doporučení zní nechat si předčasný důchod vyplácet hned a potom jeho výplatu případně přerušit. Bylo by to možné i naopak, tzn. sjednat si jej bez výplaty a o výplatu předčasného důchodu požádat později? Např. v případě, že už bych měl v době sepisování formální žádosti zaměstnání, ale jen krátkodobé, třeba na půl roku nebo na rok. A jak by se postupovalo, kdyby toto zaměstnání nebylo hned od Nového roku, ale třeba až od 1.4. a formální žádost by se sepisovala po 1.4.?

Děkuji za doplnění a přeji hezké svátky a všechno dobré v novém roce.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Požádat zpětně o výplatu přiznaného důchodu možné je, ale musíte mít přiznán předčasný důchod (to vám umožní formulář „uplatnění nároku“) a v době, za kterou budete požadovat výplatu předčasného důchodu, nesmíte vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění (to je podmínka výplaty předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku).

Pokud byste získal zaměstnání od 1. 4. 2023 a žádost o předčasný důchod byste sepisoval až po tomto datu, požádejte si o předčasný důchod k datu v roce 2022 (to jistě plánujete) s výplatou od stejného data. V žádosti se současně uvede, že od 1. 4. 2023 požadujete výplatu předčasného důchodu zastavit. Pro jistotu byste vy a váš zaměstnavatel měli ČSSZ vyplnit formulář o zaměstnávání poživatele předčasného důchodu.

Šla by provést i vámi nastíněná varianta, kdy byste v dubnu 2023 požádat o důchod bez výplaty a až následně o jeho výplatu za období, kdy byste neměl účast na pojištění, ale k čemu by to bylo dobré, když např. v době sepisování žádosti budete vědět, že jste v období do března 2023 účast na pojištění neměl?

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

i tentokrát děkuji za vyčerpávající odpověď a omlouvám se, ještě jsem se zapomněl zeptat, co s živnostenským listem, pokud si od 1.1.2023 nechám vyplácet předčasný důchod?
Na internetu jsem našel informaci, že si v předčasném důchodu mohu za rok 2023 přivydělat podnikáním 96 777 Kč. Z toho usuzuji, že ŽL rušit nebo pozastavovat nemusím a pokud nepřesáhnu uvedenou částku, nemusím ani platit pojištění. Je to tak? Hraje nějakou roli, že jsem plátcem DPH?
Je potřeba pro to něco udělat, abych mohl přestat platit pojištění?
A to nevadí, že přestanu platit pojištění, když jsem ještě nebyl vyzván k sepsání formální žádosti o předčasný důchod (což může být klidně až někdy v květnu nebo červnu 2023)?

Moc děkuji za odpověď ještě na výše položené dotazy.

Odpověď doplněna:

Možnosti výkonu samostatné výdělečné činnosti při pobírání předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku, vysvětluji v tomto článku. Je třeba si uvědomit, že to, co platíte měsíčně na OSSZ, není pojistné, ale jsou to pouze zálohy. Účast na pojištění se u OSVČ řeší až v rámci přehledu o příjmech a výdajích, který na OSSZ podávání následující rok. Nyní byste zálohy platil dál a vše by se vyúčtovalo právě v rámci podání přehledu. Toto je však vhodné řešit na odd. OSVČ vaší OSSZ.

Že jste plátcem DPH pro tento účel ničemu nevadí.