Zvalorizuje se starobní důchod i osobě, která již měla mimořádně zvalorizován invalidní důchod?

Otázka:

Vážený pane Maříku,
prosím, jak je to u invalidních důchodců 1. a 2. stupně, kteří letos budou mít 2x mimořádně zvalorizovaný ID (červen a září) a poté jim bude přiznán(říjen až prosinec) předčasný/starobní důchod? Budou mít zvalorizované znovu nové důchody (buď PD nebo SD)?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvalorizuje se starobní důchod i osobě, která již měla mimořádně zvalorizován invalidní důchod?

Ano, pokud bude poživateli invalidního důchodu např. v prosinci přiznán starobní důchodu (vč. předčasného), bude tento starobní důchod ode dne přiznání zvýšen o obě letošní mimořádné valorizace a to přesto, že už se mimořádné valorizoval i invalidní důchod.