Jak by to bylo v případě sňatku, jelikož děti nemá, s nárokem na vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den,
ráda bych se zeptala pečuji o pána staršího data narození a ten před odchodem do NSR v roce 89 pracoval nějakou dobu na tzv. volné noze a po nějakou dobu i pracovním poměru v ČR.Z NSR pobírá starobní důchod a příspěvek na péči, vyšší míra závislosti vrozená vada. Byl několikrát ženat je rozvedený, jedna bývala žena dosud žijící. On má dvojí občanství. Zdravotní pojištění v obou zemích. Jak by to bylo v případě sňatku jelikož děti nemá s nárokem na vdovský důchod? 41 let mám odpracováno.Ještě mi zbývá do důchodového věku
cca 7 let ID . 1 stupeň .A kde později popřípadě vyřizovat? Existuje možnost vdovského důchodu i v ČR? nebo pouze dle zákonů NSR? Dle jejich norem mají i předchozí manželky nárok i po rozvodu, dle společných let života?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak by to bylo v případě sňatku, jelikož děti nemá, s nárokem na vdovský důchod?

Německé důchodové předpisy neznám, takže se k nim nemohu vyjadřovat. Jaké má pán občanství nebo kde je placeno zdravotní pojištění, není nijak rozhodné. Stejně tak není rozhodné, kolik let máte vy odpracováno.

Vdovský důchod se přiznává podle toho, jaké doby pojištění získal zemřelý manžel. Pokud zmiňovaný pán pobírá český starobní důchod (za české doby pojištění), nárok na vdovský důchod vzniká manželce (bez ohledu na délku manželství) po dobu jednoho roku od úmrtí. Poté pouze za splnění podmínek, které jsem popsal v tomto článku.

Žádost o vdovský důchod (vč. vdovského důchodu z Německa) lze uplatnit na místně příslušné OSSZ. O nároku na český vdovský důchod rozhodne ČSSZ, o příp. nároku na Německý vdovský důchod rozhodně německý nositel pojištění.