Jak by byly valorizovány předčasné důchody, které byly přiznány v minulém období?

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak by byly valorizovány předčasné důchody, které byly přiznány v minulém období – např. v roce 2021, v případě schválení připravovaných změn od 01. 09. 2023? Valorizovaly by se dle podmínek, které platily v době přiznání důchodů – tedy v celé výši základní i procentní a nebo by se na ně uplatnila ona nová pravidla – valorizace pouze základní složky? A kdy by v tomto případě došlo k narovnání – následující měsíc po dosažení řádného důchodového věku nebo, jak jsem četla v některém Vašem příspěvku až následující rok po roce, kdy dojde k dosažení důchodového věku?
Děkuji za pochopení

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak by byly valorizovány předčasné důchody, které byly přiznány v minulém období?

Žádná změna legislativy v tomto směru není schválená, ale z MPSV jsou lidé ubezpečování, že „nevalorizování“ předčasných důchodů se bude týkat jen důchodů přiznaných při účinnosti plánovaných změn.

Nejsem si jistý, co myslíte „narovnáním“, ale předčasné důchody, které nebudou valorizovány, po dosažení důchodového věku dovalorizovány nebudou. Pouze se začnou valorizovat od lednové valorizace od následujícího roku po dosažení důchodového věku.

V návrhu je uvedeno:

Procentní výměry starobních důchodů, na které vznikl nárok podle § 31, se nezvyšují, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují.