Proč mimořádná valorizace sníží valorizaci od ledna 2023?

Otázka:

Dobrý den. Pane Maříku, mohl byste v kostce nastínit snížení valorizace v roce 2023 kvůli mimořádné valorizaci v polovině roku 2022? Pokud se nepletu, je dána nějaká zákonná valorizace každý rok. Znamenalo by to, že i ta zákonná valorizace by např. nemusela být, nebo by vyšla na pár desetikorun? Už důchodci zažili v minulosti valorizaci 40,- Kč. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč mimořádná valorizace sníží valorizaci od ledna 2023?

Výpočet valorizace se v běžné situaci, kdy nedochází k mimořádné valorizaci, provádí z růstu spotřebitelských cen (inflace) z období, které se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je při zvýšení důchodů v pravidelném termínu červen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů (§ 67 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. – znění od 01.01.2022).

Při valorizaci od ledna 2022 se jako poslední bral v úvahu růst cen za červen 2021. Pokud by mimořádná valorizace nebyla, výpočet valorizace od ledna 2023 by se provedl z růstu cen mezi červencem 2021 (ten navazuje na červen 2021, ke kterému se přihlíželo naposledy) a červnem 2022. Jestliže však dojde k mimořádné valorizaci, bude při jejím výpočtu brán do úvahy růst cen od července 2021 (opět, protože navazuje na poslední měsíc, ke kterému se přihlíželo) do ledna nebo února 2022 (podle toho, kdy překročíme 5% hranici). Další valorizace od ledna 2023 pak už ale nebude počítána z růstu cen od července 2021 do června 2022 (jak by platilo v „běžné“ situaci), protože za část tohoto období již byly důchody mimořádně valorizovány, ale bude počítána pouze z období od února nebo března 2022 do června 2022.

Ve výsledku tedy důchodci dostanou zvýšení důchodu dříve, ale nedostanou více (malý rozdíl může udělat složené úročení). Inflace zřejmě bude vysoká i v první polovině roku 2022, takže situace, že by další valorizace byla nízká, zřejmě nenastane.