Jak bude můj invalidní důchod 1. stupně velký, až si odpracuji 10 let?

Otázka:

Potřebuji si odpracovat 10 let abych mohl dostat peníze za 1 stupeň invalidního důchodu.Zatím mám 1 stupeň invalidního důchodu bez peněz.Jak bude můj invalidní důchod 1 stupně velký až si odpracuji 10 let?A jak velký bych měl invalidní důchod 3 stupně?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak bude můj invalidní důchod 1. stupně velký, až si odpracuji 10 let?

Nepotřebujete “odpracovat 10 let”, aby vám vznikl nárok na invalidní důchod. Musíte získat 5 let pojištění (to není totéž, co “odpracovat”) v období 10 let, příp. pokud vám je alespoň 38 let, stačí 10 let pojištění v posledních 20 letech před vznikem invalidity – podrobněji zde.

Výpočet důchodu se provádí ze získaných dob pojištění a z vyměřovacích základů (výdělků) z tzv. rozhodného období. Z “ničeho” nejsem schopen výši důchodu odhadovat, ale u těchto osob (které mají problém vůbec splnit podmínku potřebné doby pojištění) se výše důchodu často blíží jeho minimální výši, která v letošním roce činí 3.470 Kč (pro všechny tři stupně invalidity stejně).