Invalidní OSVČ a předdůchod – je to dobrá volba?

Otázka:

Dobrý den, jsem narozený 11.7.1956, mám částečný invalidní důchod a do řádného důchodu mám jít 11.1.2020. Pracuji jako OSVČ. Chtěl bych se přihlásit od 1.1.2017 na pracovní úřad a potom ty dva roky do předdůchodu s tím, že zůstanu přihlášen na pracovním úřadě. Můžu ty dva roky, co budu v předdůchodu ještě obnovit OSVČ a částečně pracovat do výše mzdy, která nezadává povinnou účast na pojištění? Je má volba dle Vás dobrá, nebo mi doporučujete jinou? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní OSVČ a předdůchod – je to dobrá volba?

Pobírání předdůchodu je pouze formou výběru vlastních naspořených prostředků z doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). Při pobírání předdůchodu tedy můžete pracovat, podnikat, být evidenci úřadu práce… V době pobírání předdůchodu můžete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu nezakládajícím účast na pojištění. Za to, že se na vás bude pohlížet jako na OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší však nebude moci předdůchod, ale to, že jste poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně (částečné invalidní důchodu již neexistují).

Nemyslím si, že by vaše volba byla dobrá z důvodů popsaných v článku o (ne)výhodách předdůchodu. Je otázkou, co očekáváte, že vám předdůchod přinese? Zdravotně jste pojištěný z titulu pobírání invalidního důchodu. Jako doba pojištění se předdůchod pro výpočet důchodu nehodnotí, proto je stejně vhodné být pojištěný z jiného důvodu (např. samostatné výdělečné činnosti) nebo být v evidenci úřadu práce, která se hodnotí v tomto rozsahu. Doba pobírání předdůchodu je tzv. vyloučenou dobou, ale to je evidence na ÚP (ve výše popsaném rozsahu) také. V pobírání předdůchodu tedy pro vás nevidím, žádnou zásadní výhodu.

Jakým způsobem se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, máme popsáno zde. Je více pravděpodobné, že současné vyměřovací základy a vyloučené doby již výpočet vašeho starobního důchodu neovlivní. Jak je v článku uvedeno, je důležité zůstat stále sociálně pojištěný (to vám předdůchod nezajistí). Pokud nechcete odejít do předčasného důchodu, pak jako nejlepší volbu vidím samostatnou výdělečnou činnost s placením minimálního pojištění tak, aby vznikla účast na pojištění, příp. v kombinaci s evidencí na úřadu práce.