Invalidní důchod a OSVČ: Jak zajistit, aby se doba podnikání počítala do důchodu?

Otázka:

Je mi 61 let a od roku 2006 pobírám invalidní důchod 1. stupně. Současně provádím vedlejší činnost jako OSVČ.
Příjem po odečtení výdajů byl vždy kolem 100 až 120tisíc ročně. V letošním roce 2016 a i v letech 2017, 2018 to vypadá, že již příjem bude max. do 50 tisíc. To znamená, že již nebudu mít povinnost platit sociální pojištění. Přestože zálohy stále platím, asi mi budou při vyúčtování vráceny. Ale to znamená, že se mi tyto roky nebudou započítávat do doby pojištění? Ptám se, co musím udělat, aby se mi tyto roky do pojištění započítaly. Je možné doplatit platby tak, aby se mi tyto roky do pojištění započetly. Nebo zda je lepší podnikání ukončit a na zbývající dva roky se přihlásit na úřad práce. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod a OSVČ: Jak zajistit, aby se doba podnikání počítala do důchodu?

Na podobný dotaz jsem v nedávné minulosti odpovídal zde. O tom, jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního, si zase můžete přečíst zde. Důležité tedy již ve vašem případě nejsou získané vyměřovací základy, ale důležité je být nadále sociálně pojištěný.

Pokud vám nevznikne povinnost platit sociální pojištění, nebudou se vám roky, za které jste sociální pojištění neplatil hodnotit při výpočtu důchodu (zjednodušeně nebudete sociálně pojištěný). I když nedosáhnete rozhodného příjmu, můžete se snadno k pojištění přihlásit v přehledu o příjmech a výdajích, který každý rok odevzdáváte na oddělení OSVČ na vaší OSSZ – zde je přehled na webu ČSSZ, tato volba je na přehledu pod písmenem “J”. Zálohy jsou skutečně pouze zálohy – pokud je budete platit, ale necháte si je vrátit, protože nepřekročíte rozhodnout částku pro účast na pojištění, pojištěný nebudete. Naopak pokud nebudete mít povinnost platit zálohy, ale k pojištění se přihlásíte a doplatíte ho, pojištěný budete.

Evidence na úřadu práce se hodnotí v tomto rozsahu – doba v článku uvedená se počítá na 80 %. Pokud nemáte vyčerpánu dobu, po kterou se evidence na úřadu práce do důchodu hodnotí, nemohu říci, že by šlo vyloženě špatné řešení. “Ušetřil” byste na sociálním pojištění, ale vzhledem k tomu, že je ÚP hodnocen pouze na 80 %, mohlo by se stát, že tímto postupem získáte o jeden celý rok doby pojištění méně, což by zapříčinilo nižší o něco nižší důchod (běžně 180 až 250 Kč).