Invalidní důchod z Velké Británie

Otázka:

Dobrý den, syn pobírá již čtvrtý rok (od 27 let) invalidní důchod 3. stupně. Výměr ID činí 3100 Kč. Než se stal invalidním pracoval asi 3 roky ve Velké Británii. Může si požádat sociální správu VB o dílčí invalidní důchod za roky, které tam odpracoval nebo je tato doba již zohledněna v českém invalidním důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod z Velké Británie

Každá země v Evropské unii si řeší své důchodové nároky samostatně – existují sice tzv. koordinační nařízení, ty ale de facto zajišťují „půjčování“ dob pojištění kvůli získání potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní (i jakýkoliv jiný) důchod.

Z výše uvedeného pro vašeho syna vyplývá, že pokud v žádosti o invalidní důchod neuvedl, že byl zaměstnán v zahraničí, může o invalidní důchod z Velké Británie požádat (je mi s podivem, že o důchod nebylo žádáno již při žádosti o český důchod).

Zaměstnání v délce 3 let ve Velké Británii nemá zhodnocenu v českém invalidním důchodu, ale za tyto tři odpracované roky by důchod vyplácela Velké Británie.

Upozorňuji, že vzhledem k rozdílným právním úpravám v hodnocení invalidity v Česku a Velké Británii, se může stát, že podle předpisů Velké Británie nemusí být váš syn invalidní, přestože v ČR invalidním je.

Chybějící doba tří let, kterou váš syn dle vašeho dotazu nemá zhodnocenu, může být i důvodem, proč má tak nízký český invalidní důchod. Vzhledem ke složitosti důchodových záležitostí v agendě s mezinárodním prvkem vám doporučuji navštívit vaši OSSZ a vše probrat s pracovníkem zabývajícím se agendou EU.