Invalidní důchod z mládí a invalidní důchod studenta

Otázka:

Dobrý den, za necelý měsíc mi bude 25 let. Doposud studuji bez přerušení studia (až na několikeré opakování ročníků ze zdravotních důvodů). Od svých 17 let, kdy jsem byla poprvé na delší dobu hospitalizována, mám zdravotní problémy psychického rázu. Moje doktorka na mě už delší dobu naléhá, ať si vyřídím invalidní důchod (myslí tím tzv. důchod z mládí). Říká, že pokud to nestihnu do svých 25 let, nebudu mít hned na jiný invalidní důchod nárok a budu muset dlouhou dobu čekat. Bojím se, že s invalidním důchodem nenajdu práci, ale zároveň vím, že můj zdravotní stav není dobrý. Rozhodnout o invalidním důchodu bych se chtěla až po škole (která mi bohužel trvá déle).
Proto bych se chtěla zeptat jak velký je v mém případě rozdíl mezi invalidním důchodem tzv. z mládí a běžným invalidním důchodem jak z finančního hlediska, tak v obtížnosti jeho získání. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod z mládí a invalidní důchod studenta

Informace které vám poskytla vaše lékařka a nejsou přesné. Vzhledem k tomu, že studujete, určitě se nebude jednat o invalidní důchod z mládí. Invalidní důchod z mládí se přiznává od 18 let např. mentálně postiženým, kteří nemohou pracovat a ani studovat. U invalidních důchodců ve věku do 28 let se však invalidní důchod počítá stejně, jako by se počítal invalidní důchod z mládí. V tomto případě však musí být splněny zákonné podmínky, které jsem podobně rozebíral zde.

Ve vašem případě je zásadní, že doba studia se pro splnění výše odkazovaných podmínek hodnotí pouze v rozsahu prvních 6 let. Pokud by tedy posudkový lékař nestanovil vznik invalidity zpětně, mohla byste mít problém s výpočtem důchodu podle těchto podmínek (chyběl by vám více než rok pojištění) a místo důchodu lehce přes 9000 Kč, by vám důchod vyšel pouze něco přes 3000 Kč. Se žádostí o důchod vám určitě nedoporučuji otálet.