Invalidní důchod z Česka a Slovenska

Otázka:

Dobrý den. Jsem občanka Slovenské republiky, pracuji momentálně v České republice 9,5 roku. Chci si zažádat o invalidní důchod. Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když mám odpracovaný roky i v Československu, na Slovensku i v České republice, jestli budu muset cestovat i na Slovensko, a jestli se mi délka pojištění sečte? Mám tady jenom přechodní pobyt v Milovicích okr Nymburk. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod z Česka a Slovenska

Hodnocení doby pojištění Českem a Slovenskem musíme rozdělit na dvě části:

Dobu do 31. 12. 1992, tedy do rozdělní Československa, hodnotí vždy pouze jedna země a to ta, na jejímž území měl k tomuto dni nebo naposledy před tímto datem sídlo zaměstnavatel žadatele. Celou dobu do konce roku 1992 tedy vždy hodnotí buď Česká republika, nebo Slovensko podle výše uvedeného pravidla.

Dobu od 1. 1. 1993 vždy hodnotí ten stát, na jehož území bylo odváděno sociální pojištění (jednoduše, kde jste pracovala).

O invalidní důchod si nyní můžete požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tato žádost bude považována jak za žádost o český invalidní důchod, tak i za žádost o invalidní důchod ze Slovenska. Váš zdravotní stav poté zhodnotí posudkový lékař místní OSSZ a následně bude tato žádost postoupena na Slovensko, kde zdravotní stav zhodnotí i lékař Sociální pojišťovny Bratislava podle slovenských posudkových kritérií. Každá ze zemí vám poté přizná (nebo i nepřizná) invalidní důchod za dobu pojištění získanou podle pravidla uvedeného v úvodu. K dobám pojištění na Slovensku se bude přihlížet pouze pro zjištění doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Samotný výpočet si poté ČR i Slovensko provede podle svých pravidel.

Vzhledem k tomu, že si každá ze zemí hodnotí zdravotní stav žadatele o důchod samostatně, může se stát, že v jedné zemi budete uznána invalidní a v druhé nikoliv.