Invalidní důchod před 18. rokem věku – je možné získat dobu pojištění dobrovolným důchodovým pojištěním?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby byl invalidní důchod přiznán dítěti mladšímu 18 let (s ukončenou povinnou školní docházkou), které má těžké tělesné a mentální postižení a nedokáže se podepsat. Co jsem si zatím zjišťovala, tak mi bylo řečeno, že potřebnou dobu pojištění může získat přihlášením se k dobrovolnému placení pojištění. Nebude u toho potřeba podpis toho dítěte? A při žádosti o důchod a pak jeho výplatě také? Předpokládám, že by mohl stačit podpis rodiče – zákonného zástupce, ale mám obavu, že úřadu to nebude stačit. Děkuji za radu.

Odpověď:

Invalidní důchod před 18. rokem věku – je možné získat dobu pojištění dobrovolným důchodovým pojištěním?

V těchto případech se přiznává tzv. invalidní důchod z mládí a to od 18 let věku – jde o jedinný důchod, u kterého není třeba získat žádnou dobu pojištění. Aby bylo možné přiznat invalidní důchod i před 18. rokem věku (po skončení povinné školní docházky), je třeba splnit podmínku získání potřebné doby pojištění – v tomto případě alespoň jeden den před vznikem invalidity. Dobrovolné důchodové pojištění vám ale k získání potřebné doby pojištění nepomůže, neboť je k němu možné se přihlásit až od 18. roku věku (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.).

Upozorňuji, že vy za vaše dítě nebudete moci uplatnit žádost o invalidní důchod – způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu vzniká už ukončením povinné školní docházky, nikoliv dosažením zletilosti (§ 3 zákona č. 155/1995 Sb.). Je třeba včas zajistit omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Radu ohledně dobrovolného placení pojištění mi dali na pobočce OSSZ 🙂
Pokud by tedy takto postižené dítě nastoupilo na chvíli do nějaké jednoleté praktické SŠ a získalo tím potřebné pojištění, co pak? Lze pro tento příklad dítě omezit ve svéprávnosti a ustanovit rodiče opatrovníkem už před 18. rokem?
Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Ano, omezit osobu na svéprávnosti je možné už před 18. narozeninami (alespoň jsem se s touto situací již několikrát setkal).

Potřebná doba pojištění musí být získána před datem vzniku invalidity, které stanovuje posudkový lékař. V těchto případech se však datum vzniku invalidity často stanovuje na “jeden rok věku”. Kdyby byl vznik invalidity stanoven na pozdější datum, ale před den, kdy bude získáno pojištění (pojištění bude získáno po datu vzniku invalidity, což je vzhledem ke zdravotnímu stavu, který popisujete, pravděpodobné), nestačí získat pouze jeden den, ale jsou třeba dva roky (§ 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

K zastupování při sepisování žádosti máme zveřejněn tento článek.