Kde nahlásit změnu adresy trvalého pobytu na pobírání starobního důchodu?

Otázka:

kde nahlásit změnu adresy trvalého pobytu na pobírání starobního důchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde nahlásit změnu adresy trvalého pobytu na pobírání starobního důchodu?

Oznámit změnu adresy můžete osobně na okresní správě sociálního zabezpečení nebo písemně dopisem na adresu České správy sociálního zabezpečení (kontakt je zde). Změnu adresy je možné nahlásit neformálním dopisem, příp. můžete využít tento formulář: Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení

Pokud je důchod vyplácen v hotovosti, je třeba změnu bydliště nahlásit i na pobočce České pošty.