Hornický důchod při dosažení nejvyšší přípustné expozice v roce 2000

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na dřívější odchod do důchodu – odpracoval jsem v černouhelném dolu 14 let, 4 měsíce a 26 dnů. Pracovní poměr byl ukončen pro naplnění prašné expozice. Zaměstnání trvalo od 1. 9. 1985 do 31. 5. 2000.

Odpověď:

Hornický důchod při dosažení nejvyšší přípustné expozice v roce 2000

S jistotou vám odpovědět nemůžu, protože nemám k dispozici potřebné podklady. Mohlo by se však na vás vztahovat nařízení vlády č. 363/2009 Sb. Při dosažení nejvyšší přípustné expozice byste musel mít v „kategorii“ odpracováno alespoň 3081 směn (v letech 1985 až 2000). Pak by došlo ke snížení vašeho důchodového věku o 5 let.

Situaci určitě doporučuji konzultovat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která váš případ ve spolupráci s vaším tehdejším zaměstnavatelem prověří.