Důchod činí 5020,- Kč. Jaká by byla výše důchodu 2. nebo 3. stupně?

Otázka:

Dobrý den, od roku 2014 pobírám inv.důchod 1. stupně, můj stav se závratně zhoršuje. Důchod činí 5020,- Kč. Chci se zeptat, jaká by byla výše důchodu 2. nebo 3. stupně?

Odpověď:

Důchod činí 5020,- Kč. Jaká by byla výše důchodu 2. nebo 3. stupně?

Důchody se skládají ze základní výměry, která je pro všechny důchodce stejná a v letošním roce činí 2.400 Kč a procentní výměry důchodu, která se počítá ze získaných dob pojištění a vyměrovacích základů (výdělků). Ve vašem případě činí procentní výměra důchodu 2.620 Kč (5020-2400). Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně spočítáte tak, že procentní výměru zvýšíte vynásobením koeficientem 1,5, invalidní důchod pro invaliditu III. zjistíte tak, že procentní výměru zvýšíte vynásobením koeficientem 3.

Invalidní důchod II. stupně by u vás činil 6.330 Kč.

Invalidní důchod III. stupně by u vás činil 10.260 Kč.

(výpočet platí pro rok 2015)