Doložení nedokončeného studia na Slovenku pro hodnocení českého důchodu

Otázka:

Od 1.9.1975 do 1.9.1978 jsem studovala na Pedagogické fakultě v Nitre (Slovenská republika). Jedná se o neukončené studium. Poté jsem byla nemocná do 31.5.1979. 1.6.1979 jsem nastoupila do zaměstnání. Budu potřebovat potvrzení od výše uvedené fakulty a prac. neschopnosti za dané období při žádosti o starobní důchod?

Odpověď:

Doložení nedokončeného studia na Slovenku pro hodnocení českého důchodu

Obecně je třeba ČSSZ dokládat pouze takové doby, které nemá ve své evidenci. Pokud víte, že dobu studia ČSSZ v evidenci nemá (a v tomto případě je to velmi pravděpodobné), je třeba tuto dobu doložit – ideálně potvrzením o studiu, ze kterého bude patrný začátek i konec studia. Jestliže jste posléze byla zaměstnaná na území dnešní ČR, bude se vám tato doba hodnotit jako česká doba.

S dobou, kdy jste byla nemocná je to složitější. Tato doba se může hodnotit jako náhradní doba pojištění pouze v případě, že jste pobírala nemocenské dávky. Studenti vysokých škol v dané době byli účastni nemocenského pojištění, takže tato doba by se vám také měla zhodnotit.