Dodatečně jsem získal potřebnou dobu pojištění. Bude mi důchod doplacen zpětně?

Otázka:

Dobrý den, stal jsem se invalidním I. stupně dne 26. 9. 2012, ale nesplnil jsem podmínku odpracovaných let. To se mi poté podařilo, ale musel jsem po splnění této znovu ke komisi, která mou invaliditu znovu potvrdila a zpětně k původnímu datu. Od kdy mi bude vyplácen důchod? Od vzniku invalidity nebo až od splnění druhé podmínky? Děkuji.

Odpověď:

Dodatečně jsem získal potřebnou dobu pojištění. Bude mi důchod doplacen zpětně?

Invalidní důchod vám bude vyplacen zpětně. Pokud byste měl v době data vzniku invalidity vyplácené nemocenské dávky, byla by vám výplata důchodu přiznána od zastavení nemocenských dávek. V případě, že jste v této době (k datu vzniku invalidity) žádné nemocenské nepobíral, bude vám důchod doplacen ode dne vzniku invalidity.

Zpětně se nedoplácí v případě, že je potřebná doba pojištění získána doplacením pomocí dobrovolného důchodového pojištění.