Dodatečně jsem získal potřebnou dobu pojištění. Bude mi důchod doplacen zpětně?

Otázka:

Dobrý den, stal jsem se invalidním I. stupně dne 26. 9. 2012, ale nesplnil jsem podmínku odpracovaných let. To se mi poté podařilo, ale musel jsem po splnění této znovu ke komisi, která mou invaliditu znovu potvrdila a zpětně k původnímu datu. Od kdy mi bude vyplácen důchod? Od vzniku invalidity nebo až od splnění druhé podmínky? Děkuji.

Odpověď:

Dodatečně jsem získal potřebnou dobu pojištění. Bude mi důchod doplacen zpětně?

Nárok na invalidní důchod vzniká splněním dvou podmínek:

  1. uznáním stupně invalidity,
  2. získáním potřebné doby pojištění.

Obě podmínky musí být splněny současně. Pokud jste stále uznán invalidním a získal jste v období posledních 10 let pět let pojištění, nárok na invalidní důchod vám vznikne po splnění obou podmínek, tj. získáním potřebné doby pojištění. Od toho dne vám bude důchod přiznán a doplacen.