Do důchodu jsem odešel v březnu. Mám nárok na vrácení odečtu daně za devět měsíců?

Otázka:

DO DUCHODU JSEM ODEŠEL 31.3.2020. MÁM NÁROK NA VRÁCENÍ ODEČTU DANĚ ZA DEVĚT MĚSICŮ? ODEČET JE 2070 MĚSÍČNĚ. JAK O VRATKU POŽÁDAT?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Do důchodu jsem odešel v březnu. Mám nárok na vrácení odečtu daně za devět měsíců?

„Odečtem daně“ máte zřejmě na mysli slevu na poplatníka. Tu můžete v daňovém přiznání použít za celý rok, tj. v částce 24.840 Kč, ale to samozřejmě neznamená, že by vám musela být vrácena celá tato částka, protože záleží na tom, kolik vám bylo strženo na zálohách na daň z příjmů.

Musíte podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a uvidíte, zda vám vyjde přeplatek na zálohách.