Jsem ve starobním důchodu – má být můj příjem ze zaměstnání zdaňován?

Otázka:

Jsem starobní důchodkyně a do května 2014 jsem pracovala. Výdělek mi byl daněn. Mám nárok požádat o vrácení daně a kde?

Odpověď:

Jsem ve starobním důchodu – má být můj příjem ze zaměstnání zdaňován?

Starobní důchodce nemá žádnou výjimku v „neplacení“ daně z příjmu fyzických osob – spíše naopak, až do nálezu Ústavního soudu z tohoto týdne byli poživatelé starobního důchodu, jenž tento důchod pobírali k 1. lednu daného roku, nucení platit vyšší daň, protože si nemohli uplatňovat slevu na poplatníka.

Nevím, zda jste již k 1. lednu letošního roku pobírala starobní důchod – pokud ano a zaměstnavatel vám slevu na poplatníka neuplatňoval, bude vám daň z příjmů vyrovnána v po podání daňového přiznání za letošní rok.

Článek k tématu: Zdanění důchodů – důchodců, pracující důchodce a daně