Děti jsem u sebě měla 4 roky. Budou se mi počítat do důchodu?

Otázka:

měla sem dvě děti usebe sem je měla asi čtyři roky pak je vychovavali rodiče započitaj semi děti do duchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Děti jsem u sebě měla 4 roky. Budou se mi počítat do důchodu?

Obecné podmínky, které je třeba splnit, máme popsány v článku Počet vychovaných dětí a důchodový věk žen. Jestliže jste o děti pečovala pouze do jejich 4 let věku, nebude se k nim při stanovování důchodového věku přihlížet. Musela byste pečovat nejméně do jejich 10 let.

Jako k náhradní době pojištění (do získané doby pojištění) – péče o dítě do 4 let věku, se k této péči přihlížet bude.