ČSSZ mi oznámila, že pokud budu jako osoba pečující současně pobírat svůj důchod, že si mám po roce zažádat o přepočet

Otázka:

Dobrý den. Mám doplnující dotaz: Přišlo mi rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu (o 720 dnů) při odpracování 47 let ke dni 28.8.2023 (tedy ještě za starých podmínek) v častce 20610 Kč. Moje maminka čeká na rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Já jsem uveden jako osoba pečující. Zatím jsem veden na úřadu práce jako nezaměstnaný (s možností pobírání podpory). Je dle Vašeho názoru v této situaci lepší přijmout důchod s krácením 8,4% a nebo uplatnit zpětvzetí žádosti o důchod a jako pečující osoba zůstat na podpoře do 25.7.2024 a tak si krátit důchod jen o 6% (dle nových pravidel). Píšete že předčasnost lze krátit jen výdělečnou čiností. Ale ČSSZ mi oznámila že v případě že budu jako osoba pečující současně pobírat svůj důchod, že si mám po roce zažádat o přepočet. Tak jak to tedy je? Předem díky za každou radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

ČSSZ mi oznámila, že pokud budu jako osoba pečující současně pobírat svůj důchod, že si mám po roce zažádat o přepočet

Z hlediska výše důchodu by určitě vycházel lépe výpočet v roce 2024 s nižším krácením. Ale není možné koukat jen na toto – nově přiznaným předčasným důchodům se do dosažení důchodového věku nebude valorizovat procentní výměra důchodu. U vás by se to týkalo valorizace v lednu 2025.

Přijdete také o důchody vyplacené za 11 měsíců do července 2024, resp. rozdíl mezi důchodem a podporou (záleží, jaký by byl rozdíl mezi předčasným důchodem a podporou v nezaměstnanosti).

Obecně: Pokud máte nárok na dostatečně vysokou podporu, nemuselo by jít o špatnou variantu přiznat důchod až v roce 2024 s nižším krácením. Nicméně bylo by vhodné znát alespoň zběžně výši důchodu v roce 2024.

Odmazávat krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze pouze výdělečnou činností. Není důležité, co říkám já, ale co říká zákon – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Asi nelze předpokládat, že když zde tři roky píši (odložené výplaty se začaly ve větším měřítku dělat v roce 2020), že krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze odmazávat pouze výdělečnou činností, nyní napíši něco jiného. To, že by to mělo být i za situace „pobírání“ důchodu, je zcela očividný nesmysl.