ČSSZ chce vrátit přeplatek na důchodu matky, která se mnou žila

Otázka:

Dobrý den. Moje matka zemřela 22.6. a ČSSZ ještě 4.7.poslala důchod. Chtěla si ho strhnout zpět u banky, jenže na účtu nebyla taková částka a tak jim banka dala jen cca polovinu. Zbytek nyní chtějí po mně (synovi) protože jsem žil s matkou v domácnosti. Matka žila u mne v bytě, který je v mém OV, protože po rozchodu se svým přítelem by nejspíš neměla kde bydlet a z důchodu by si jen těžko mohla nějaké bydlení pořídit, tak jsem si jí vzal k sobě. K účtu, kam jí chodil důchod, já jsem neměl žádná práva. Matce jsem ještě já často přispěl na léky a nebo na lázně a teď tahle zlodějská společnost chce po mně nějaké peníze, ke kterým jsem neměl žádný přístup, je to normální tohle??Jako kdybych se ještě já tou almužnou co jí posílali obohacoval, nebo co…

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

ČSSZ chce vrátit přeplatek na důchodu matky, která se mnou žila

Kdo má v tomto případě povinnost vrátit přeplatek na dávce důchodového pojištění, je přesně uvedeno v § 64 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.:

Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel přede dnem jejich splatnosti, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je tento účet veden. Není-li této jiné osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví.

Pokud jste se svou matkou sdílel společnou domácnost (což jste podle vašeho popisu sdílel), má podle výše uvedeného ustanovení ČSSZ nárok, abyste jí přeplatek na důchodu vrátil. V tomto případě se jedná o tzv. objektivní odpovědnost, tj. bez ohledu na zavinění.