Co s tím? Jak dál postupovat? Požádat znova o invalidní důchod? Posoudit znova zdravotní stav? Podstoupit znalecký posudek znova?

Otázka:

Muž (ročník 1971), omezen ve svéprávnosti, město ustanoveno veřejným opatrovníkem, osoba bez přístřeší, není evidován na Úřadu práce. Invalidita III. stupně. Nepobírá invalidní důchod, nesplňoval ostatní podmínky pro přiznání důchodu. Posudek platil do roku 2014. Otázka: co s tím? Jak dál postupovat? Požádat znova o invalidní důchod? Posoudit znova zdravotní stav? Podstoupit znalecký posudek znova? Má se muž evidovat na úřadě práce?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co s tím? Jak dál postupovat? Požádat znova o invalidní důchod? Posoudit znova zdravotní stav? Podstoupit znalecký posudek znova?

Co dělat s tím, že uvedený pán mnoho (možná desítek) let nepracoval? To se těžko zpětně řeší. Pokud nezískal potřebnou dobu pojištění před cca 10 lety, stěží ji získá nyní. Samozřejmě uplatnit žádost o invalidní důchod může, ale pokud opět nesplní podmínky (což je velmi pravděpodobné), bude opět zamítnuta. Variantou by bylo prokázat, že invalidita vznikla již dříve v minulosti, kdy podmínku potřebné doby pojištění splní. To bývá ale poměrně obtížné.

Pokud je osoba uznána invalidní ve III. stupni invalidity, může se přihlásit do evidence úřadu práce pouze v případě, že bude v posudku o invaliditě uvedeno, že „je schopen výdělečné činnost za zcela mimořádných podmínek“ – § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. Pokud tato informace v posudku o invaliditě uvedena nebude (což se týká drtivé většiny invalidů), nemůže se evidovat na úřadu práce. Nyní invalidním uznán není, může se tedy do evidence ÚP přihlásit.