Změna stupně invalidity v nepřítomnosti

Otázka:

dne 18.2.2013 mě byl vrácen ID II.stupně ( od r.2005 do 2010 IIst. a 2010 a 2011 II.st. o vrácení ID III.st. rozhodla OSSZ a obeslala mě vyrozumění. Teď nevím jestli my to má potvrdit OSSZ Praha jako v předchozích kontrolách nebo stačí jen toto vyrozumění a já to musím sama zaslat do Prahy.  vůbec nevím jak to budou počítat když je uznán od 18.12.2012 jestli jako 2013 a zda to musím zařizovat sama

Otázka doplněna:

omlouvám se za nesrozumitelnost mého dotazu.
znova: od r. 2005 ID III. st. do 2010
od r. 2010 ID II. st.  do 2012
od 18.12. 2012 znova  III.st.  jak bude vypočítáván?   a  odpověď na obeslání jsem obržela děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nerozumím první části vaší otázky, protože jednou píšete o vrácení II. stupně invalidity a podruhé o vrácení III. stupně invalidity. Mezitím je dvakrát druhý stupeň? To je nějaké zmatené.

Pochopil jsem, že jste od vaší OSSZ (příp. PSSZ) obdržela posudek o invaliditě, na základě něhož došlo ke změně v hodnocení vašeho zdravotního stavu. V tomto případě se nemusíte o nic starat – z OSSZ bude tento posudek odeslán České správě sociálního zabezpečení, která vám zašle rozhodnutí o změně výše invalidního důchodu.

Došlo-li ke změně invalidity v loňském roce, bude přepočítána loňská výše důchodu a přepočtený důchod bude následně valorizován. Tato valorizovaná částka vám bude vyplácena.

Odpověď doplněna:

Invalidní důchod třetího stupně bude vypočítán tak, že od jeho výše v roce 2012 se odečte základní výměra 2.270 Kč, čímž nám vyjde tzv. procentní výměra. Procentní výměra se vynásobí dvěma a k výsledku se opět přičte základní výměra 2.270 Kč.

Takto se získá invalidita třetího stupně v loňském roce, která se dále zvalorizuje.