Co dělat, když není nárok na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, mé matce je 65 let, má získáno 18 let doba pojištění (z toho započítaných 3 roky na úřadu práce). Nesplňuje tedy potřebnou dobu pojištění a nemá nárok na výplatu starobního důchodu. Jak prosím postupovat, pokud už ze zdravotních důvodů nemůže pracovat, jaké jiné možnosti získání starobního důchodu jsou?

Odpověď:

Co dělat, když není nárok na starobní důchod?

Pokud vašem matka nesplnila podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu, může splnit i některou z dalších podmínek popsaných v článku o nároku na starobní důchod. Existuje ještě tzv. poměrný starobní důchod, u nějž není třeba splnit 25 let pojištění, které zřejmě matka potřebuje, ale dobu o něco nižší (rozepsáno ve výše odkazovaném článku, vaší matce by stačilo 20 let pojištění). Tento poměrný starobní důchod je možné přiznat až ve věku o 5 let vyšším, než je důchodový věk muže stejného data narození, jako má vaše matka. Jestliže je vaše matka ročník 1949, mohl by jí být tento důchod přiznán od 67 let a 4 měsíců.

Jestliže vaše matka nesplňuje ani tuto sníženou podmínku potřebné doby pojištění, mohlo by být řešením doplacení dobrovolného důchodového pojištění. Jiné možnosti nejsou. Kdo nepracoval, nemá na starobní důchod nárok.