Celoměsíční nemoc a vyplacení odměny. Jak ovlivní výpočet důchodu?

Otázka:

Dcera byla 3 měsíce na neschopence od října do listopadu. V listopadu dostala krácené odměny a v prosinci krácené ošatné. V evidenčním listu je vyloučená doba pouze 31 dnů místo 92 dnů – prý jelikož měla v listopadu a prosinci peníze i když minimální, počítač tuto dobu nevyloučí. To podle mě velmi zkreslí její výdělek.

Odpověď:

Celoměsíční nemoc a vyplacení odměny. Jak ovlivní výpočet důchodu?

Ano, vyměřovací základ má obecně přednost před vyloučené dobou a pokud byl v měsíci, který by byl jinak celý vyloučen, zúčtován příjem, není možné ho na evidenčním listě důchodového pojištění vyloučit.

Výdělek, přesněji vyměřovací základ, tato situace zkreslí, ale je otázkou, jakým způsobem se dva měsíce “nevyloučených” dob projeví na výpočtu důchodu. Při dnešní výši důchodu by to mohlo být cca 20 – 40 Kč.

Tomuto je možné předejít a to požádáním o vyloučení této doby – § 16 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb. Požádat je možné nejdříve při sepisování žádosti o důchod – § 83 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.