Budu moci zažádat o výplatu důchodu od 1. 12. 2023, když pravděpodobně nebudu mít rozhodnutí?

Otázka:

Dobrý den,
narodil jsem se 10.05.1962, tudíž podle současných pravidel bych měl do starobního důchodu odejít 10.11.2026. Odpracováno mám 45 let (od 01.09. 1977). Již dlouhodobě jsem plánoval, že bych chtěl o dva roky (720 dní) dříve odejít do předčasného důchodu. tzn. koncem listopadu 2024. Ale aktuálně připravovaná změna týkající se předčasných důchodů moje plány poněkud změnila. Jsem pravidelný čtenář vaší poradny, takže je mi jasné, že v této fázi přípravy změny zákona není možné na některé dotazy konkrétně odpovídat. Ale přesto zkusím zformulovat moje představy o dalším postupu. Chtěl bych podat žádost o přiznání předčasného důchodu a to k 31.05.2023, samozřejmě s odkladem výplaty. Budu pak dále pracovat do 30.11.2023 a nebo podle situace v zaměstnání až do 30.11.2024. Momentálně neplánuji pracovat déle než do toho listopadu 2024.
Otázka č.1: V případě, že změna zákona nastane až po data přiznání důchodu budou se na mě vztahovat současně platná pravida (krácení, valorizace)? Připouštíte určitou míru retroaktivity?
Otázka č.2: Jaké valorizace se mě budou týkat. Předpokládám správně, že mimořádná z června 2023 a řádná z ledna 2024? (přiznání předčasného důchodu od 31.05.2023)
Otázka č.3: Budu moci zažádat o výplatu důchodu od 01.12.2023 když pravděpodobně z důvodů přetížení ČSSZ ještě nebudu mít k dispozici oficiální schválení mé žádosti o přiznání předčasného důchodu k 31.05.2023?

Předem díky za Vaší odpověd. Mějte hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu moci zažádat o výplatu důchodu od 1. 12. 2023, když pravděpodobně nebudu mít rozhodnutí?

Krácení přiznaných předčasných důchodů (a je jedno, zda s výplatou nebo bez výplaty) se již jistě podle nových podmínek přepočítávat nebudou, tj. netýkalo by se vás zvýšení krácení předčasného důchodu. Stejně tak jsou lidé v tomto směru ubezpečováni z MPSV ve vztahu k valorizacím, takže „nevalorizování“ předčasných důchodů by se mělo týkat až důchod přiznaných za nových podmínek.

Jistě se vás bude týkat mimořádná valorizace z června 2023, a pokud bude dodrženo ujištění uvedené výše, i všechny následující valorizace.

Ano, o uvolnění výplaty důchodu budete moci požádat, i když ještě nebude o prvotní žádosti rozhodnuto. Věřím, že takto dlouhé lhůty nastanou jen výjimečně.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
Měl bych na Vás ještě jeden doplňující dotaz. Vaše včerejší odpověď v podstatě potvrdila moje představy. Ale?
V únoru 2023 byla moje kolegyně z práce na OSSZ žádat o přiznání předčasného důchodu s odkladem výplaty a to od 31.3.2023. K jejímu velikému překvapení jí pracovnice OSSZ sdělila, že tato možnost (odklad výplaty předčasných důchodů) byla od ledna 2023 „nějakou vyhláškou“ zrušena a již tato možnost není možná a že stejně od 01.01.2024 nebudou předčasné důchody valorizovány. Protože se tato informace zdála mé kolegyni nevěrohodná, obrátila se s dotazem přímo na ČSSZ, kde jí bylo potvrzeno, že tato informace není správná a že asi došlo k tomu, že pracovníci OSSZ byli v tomto duchu neoficiálně „školeni“ aby takto reagovali na podobné žádosti občanů až do té doby než vstoupí v platnost připravovaný nový zákon o předčasných důchodech. Setkal jste se již s nějakou podobnou informací a jak vlastně reagovat na takovou situaci při jednání na OSSZ a jak dále postupovat?

Předem díky za Váš názor a mějte krásný den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

S touto informací jsem se setkal pouze jednou, kdy se ke mně dostala v rámci tohoto dotazu již v říjnu 2022. Postup je zcela jednoduchý – OSSZ nemůže odmítnout sepsání žádosti o důchod tak, jak ji požaduje sepsat žadatel – § 83 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Ve většině případů je sice vhodné rad na OSSZ poslechnout, protože laici jsou schopni vymyslet až bizarní postupy, ale v tomto případě stačí prostě trvat na svém a OSSZ žádost sepsat musí.

Nikdo na OSSZ v tomto duchu určitě školen nebyl.