Bude se snížení sociálního pojištění týkat i osob bez výplaty předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pane Mařáku,
mám dotaz kdo je vlastně osoba, která si podá žádost o předčasný důchod bez výplaty? Jestli se jedná také o osobu tzv. “pracující důchodce”. V současné době je v médiích informace o plánované změně právě pro pracující důchodce.
Je osoba, která bude pobírat předčasný důchod bez výplaty také osobou „ pracující důchodce“? Ptám se ohledně toho, jestli by se novela vztahovala i na tyto osoby.
Nemohu se zorientovat v tom, jestli by zvýšení procentní výměry o 1,5 % za dobu výdělečné činnosti za každých devadesát dní, které se odpracují navíc, stále platilo nebo by se novou úpravou zrušilo.
Pokud by stále platil uvedený odstavec, tak jestli se do odpracovaných dnů a tím zvýšení procentní výměry o 1,5 % také počítala případná dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Nebo procentní zvýšení za čtvrtletí, ve kterém pracovní neschopnost vznikla se neposkytuje?
Děkuji za objasnění

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se snížení sociálního pojištění týkat i osob bez výplaty předčasného důchodu?

Pojem „pracující důchodce“ zákon o důchodovém pojištění nezná a jistě tento pojem nebude ani v chystané novele, která by měla nahradit stávající znění § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., které je následující:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.

Jak vidíte, v zákoně opravu není napsáno „pracující důchodce si může požádat o zvýšení…“. Takto se zákony prostě nepíší.

Nevím, co vymyslí zákonodárce, protože poslanecké pozměňovací návrhy dokáží být mimořádné kreativní, ale určitě se nepředpokládá, že by se tato změna měla týkat i osob s odloženou výplatou (§ 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Jaké budou detaily a zda se budou měnit i podmínky práce nad nárok netuším, ale nepředpokládám to. Mělo by se změnit to, co řeší právě § 34 odst. 4, a co nesmyslně zatěžuje ČSSZ.