Bude se posuzovací část vztahovat i na již před lety přiznaný důchod na dobu neomezenou?

Otázka:

Dobrý dne, více než 15 let pobírám částečný invalidní důchod 1 stupně po prodělané perikarditidě, na astma a špatný imunitní systém. Procházela jsem pravidelnými kontrolami, ale po jedné z nich mi posudkový lékař řekl, že se můj stav nikdy nezlepší, naopak bude mít zhoršující se tendenci. Začala jsem pracovat na zkrácený úvazek, což mému zdravotnímu stavu prospívá, není mi dobře, odejdu dříve z práce. Před 4 lety se mi stal úraz s nohou a od té doby jsem prodělala 6 operaci, nyní se primář snaží oddálit umělé koleno a já prožívám období, kdy jsem více doma na nemocenské a každý můj den provází bolesti při každém kroku. Lékařka mi navrhla abych zažádala o znovu posouzení mého důchodu. Můj dotaz: Bude se posuzovací část vztahovat i na již před lety přiznaný důchod na dobu neomezenou? nebo se bude řešit pouze omezení vzniklé úrazem?
Nerada bych se opět dostala do stresů, kdy jsem pravidelně docházela k posudkovému lékaři.
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se posuzovací část vztahovat i na již před lety přiznaný důchod na dobu neomezenou?

Pokud je uplatněna Žádost o změnu výše invalidního důchodu (tak se přesně jmenuje), je z vaší vyvolána mimořádná kontrolní lékařské prohlídka (KLP), v rámci které se znovu posuzuje zdravotní stav. V rámci této KLP může dojít jak ke zvýšení stupně invalidního důchodu, tak i k jeho snížení, příp. i odejmutí a je opět na rozhodnutí posudkového lékaře, zda platnost posudku o invaliditě stanoví jako trvalou, příp. určí, že má být v budoucnu provedena další KLP. Záleží pouze na zhodnocení zdravotního stavu posudkovým lékařem.