Sňatek dcery, změna bydliště a zánik nároku na vdovský důchod

Otázka:

Dobrý den
manžel zemřel 19.9.2011. Dcera (nar. r. 1993) studuje VŠ, takže pobírá sirotčí důchod a já jsem pobírala do 7/2018 vdovský.
V 5/2016 se dcera vdala a přehlásila si místo trvalého pobytu k manželovi. Studuje ale dále bez přerušení denní studium na VŠ. V 6/2018 ukončila bakalářské studium, ale studium si prodloužila a je opět na denním studiu UP v Olomouci.
Do 7/2018 jsem bez problémů pobírala vdovský důchod, ale od 8/2018 mně byl
vdovský důchod pozastaven, protože se dcera vdala, a vyživovací povinnost tím prý přechází na manžela, jak mi sdělili v dopise z ČSSZ. Požadovali po mně čestné prohlášení, že dceru vyživovací povinnost vůči dceři plním já, podepsané všemi 3 stranami (já, dcera a její manžel), což jsem na ČSSZ Praha, Křížová 25, doporučeně zaslala 19. 10. 2018. Doteď mí však nedošla žádná odpověď a vdovský důchod mi není vyplácen. Dceři sirotčí důchod chodí na účet bez problémů.
Nikde v zákoně jsem nenašla, že by vyživovací povinnost přecházela na manžela. V rozhodnutí o odebrání důchodů je uvedeno jen že musíme předložit potvrzení o dalším studiu, což jsme předložili. Sirotčí důchod tím byl dceři od 8/2018 opět přiznán, ale můj vdovský už ne, i když jsem zaslala všechny požadované dokumenty (čestné prohlášení podepsané všem 3 osobami).
Když jsem se informovala ještě předtím než se dcera vdala na Okresní správě sociálního pojištění, zda sňatkem nepřijdeme o sirotčí a vdovský důchod, bylo mi řečeno, že ne, že jediná podmínka je, aby dcera měla statut studenta, což bylo splněno. Ráda bych věděla, zda uzavřením sňatku dcery po dobu jejího denního studia ztrácím opravdu nárok na vdovský důchod.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sňatek dcery, změna bydliště a zánik nároku na vdovský důchod

Na vaší OSSZ vám v obecné rovině odpověděli správně – automaticky k zániku nároku na vdovský důchod v případě sňatku sirotka nedochází. ČSSZ ale může detailněji posuzovat konkrétní situaci. Vyživovací povinnost manželů je dána občanským zákoníkem – § 697 zákona č. 89/2012 Sb. Tato vyživovací povinnost má přednost před vyživovací povinností rodičů. Vydání rozhodnutí můžete urgovat přímo u ČSSZ.