Pokrátí se vdovský důchod po přiznání předčasného důchodu více?

Otázka:

Dobrý den,
pobírám vdovský důcod,jsem stále zaměstnaná,ale vykonávám dost náročnou jak psychickou,tak fyzickou práci a zvažuji,zda-li odejít do předčasného důchodu v roce 2019,jsem narozená v roce 1960,mám dvě děti a do starobního důchodu bych měla nastoupit aaž v polovině roku 2022.Moje otázka na vaší poradnu je taková,zda se mi bude krátit po dřívějším odchodu ze zaměstnání vdovský důchod na stejnou výši,který by platil pro klasický odchod do starobního důchodu.Děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokrátí se vdovský důchod po přiznání předčasného důchodu více?

To, zda je vám k vdovskému důchodu přiznán předčasný starobní důchod nebo řádný starobní důchod není rozhodující. Důležité je přiznání dalšího důchodu (může jít i o invalidní důchod). V obou případech dojde k pokrácení nižšího z důchodů způsobem popsaným zde. Přiznání předčasného starobního důchodu tedy pokrátí vdovský důchod stejným způsobem jako přiznání řádného starobního důchodu (za podmínky, že řádný i předčasný důchod jsou vyšší než vdovský důchod).