Bude mi k přiznanému invalidnímu důchodu přiznaná valorizace za rok 2020?

Otázka:

Dobrý den,
na základě posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti (13. 10. 2020) mi byla přiznaná invalidita III. stupně – míra poklesu pracovní schopnosti 70%. Den vzniku invalidity je stanoven 12. 3. 2020. V současné době jsem v dočasné pracovní neschopnosti. Zatím jsem neobdržel výměru invalidního důchodu ani termín výplaty, což je pochopitelné, neboť se jedná o čerstvou záležitost. Chci se informovat na tyto záležitosti:
K jakému termínu dojde k ukončení dočasné dočasné pracovní neschopnosti?
K jakému termínu uzavřít smlouvu o rozvázání pracovního poměru se současným zaměstnavatelem (nejsem schopen vykonávat činnost v návaznosti na popis práce)?
Bude mi k přiznanému invalidnímu důchodu přiznaná valorizace za rok 2020?
Za jakých podmínek se bude vyplácet jednorázová podpora 5000,- Kč (tzv. rouškovné), bude se výplata týkat i mne?
Děkuji za zaslané odpovědi.
S úctou

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi k přiznanému invalidnímu důchodu přiznaná valorizace za rok 2020?

Jak se postupuje po uznání invalidity, podrobně vysvětluji v tomto článku. Pokud vám podpůrčí doba nemocenské nekončí dříve, bude dočasná pracovní neschopnost ukončena k 12. 11. 2020 (od 13. 11. 2020 schopen).

Skončení pracovního poměru je na dohodě mezi vámi a vaším zaměstnavatelem. Můžete skončit k 12. 11. 2020, ale i k jakémukoliv jinému datu. Z hlediska důchodu to není podstatné, takže se se zaměstnavatelem domluvte tak, aby to vyhovovalo oběma stranám, např. z pohledu dočerpání dovolené.

Ne, bude se vás týkat až valorizace od lednové splátky důchodu v roce 2021. Od lednové splátky důchodu v roce 2020 se valorizovaly důchody přiznané do konce roku 2019.

Jednorázový příspěvek dosud nebyl schválen (aktuální informace budou vždy na stránce o valorizaci, na kterou odkazuji výše). Pokud bude schválen za navrhovaných podmínek, bude se vás rouškovné týkat.