Kdo může vyzvednout důchod na poště za důchodce, který je v nemocnici?

Otázka:

Dobrý den. Babička je v nemocnici a nevíme, jak dlouho tam bude. Starobní důchod si vyzvedává na poště. Termín příštího vyzvednutí je za čtrnáct dní. Kdo a na základě čeho si za babičku může její starobní důchod vyzvednout? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Kdo může vyzvednout důchod na poště za důchodce, který je v nemocnici?

Obecně platí, že vyzvednout důchod na poště může pouze oprávněný příjemce důchodu (samotný důchodce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu) a na základě průkazu příjemce manžel, pokud ho manželka z přejímání důchodu dopředu písemně nevyloučila (musí být splněna společná domácnost manželů).

Stanovení opatrovníka je řízení, které trvá měsíce a musí k němu být také důvod (to, že je babička hospitalizovaná v nemocnici to pochopitelně není). Stanovení zvláštního příjemce důchodu sice trvá cca do měsíce, ale opět platí, že musí být řádně zdůvodněno.

V zásadě bych viděl dvě (nejsnazší) řešení vaší situace:

  1. Nechat důchod nevyzvednutý na poště – na poště mohou zůstat až tři splátky důchodu. Po návratu z nemocnice si babička důchod vyzvedne. Pozor: Pokud není třetí splátka důchodu vyzvednuta, vrací pošta důchod zpět ČSSZ a ta zastaví výplatu důchodu do doby, než se důchodce přihlásí.
  2. Domluvit se na poště na přeposlání důchodu do nemocnice, kde si ho babička převezme.